Kategorie
Artykuły Słownik finansowy

Pojęcie oraz istota kanałów dystrybucji

Niezwykle rzadko zdarza się, by producent sprzedawał swoje towary bezpośrednio finalnym nabywcom. Między producentem a konsumentem istnieją zwykle pośrednicy, którzy po zakupie produktu dokonują jego odsprzedaży. Można powiedzieć, że pośrednicy tworzą kanały dystrybucji, aby produkt mógł trafić do odbiorcy. Kanały dystrybucyjne wybrane przez producenta z reguły służą mu przez wiele lat i wywierają stały wpływ […]