Słownik Forex

0
1258
Zbiór wiedzy finansowej
Pojęcia finansowe, baza danych
Reklama

Pojęcia, jakie musi znać każdy inwestor

Na rynku Forex obowiązuje szereg różnych pojęć, z którymi należy oswoić się przed przystąpieniem do inwestowania.

Zanim zaczniesz inwestować, przeglądnij nasz słownik forex, z listą najbardziej potrzebnych i przydatnych podczas inwestowania pojęć:

Aprecjacja waluty (umocnienie się waluty) – wzrost wartości waluty jednego kraju w odniesieniu do waluty innego kraju, np. aprecjacja złotego do dolara oznacza wzrost wartości złotego w stosunku do dolara, czyli obniżenie kursu walutowego pln/usd. Umocnienie waluty oznacza wzrost jej siły nabywczej w innych krajach. Powoduje zmniejszenie konkurencyjności eksportu, ale wzrost siły nabywczej obywateli oraz obniżenie kosztów obsługi długu zagranicznego. Przeciwieństwo to deprecjacja.

Carry trade – operacja polegająca na sprzedawaniu waluty kraju o niskiej stopie procentowej, a kupowanie waluty kraju o wysokiej stopie procentowej. Inwestor zarabia na różnicach w stopach procentowych danych krajów.

Cena zakupu (Ask price) – cena, po jakiej inwestor kupuje walutę na rynku.

Cena sprzedaży (Bid price) – cena, po jakiej inwestor sprzedaje walutę na rynku.

Day trader – inwestor inwestujący na krótkie okresy, czasami nawet na kilka minut czy godzin. Platformy promują tego typu inwestorów, obniżając swoje prowizje od transakcji.

Dewaluacja – celowe obniżenie kursu walutowego w danym kraju względem walut w innym kraju. Dewaluacja pozytywnie wpływa na opłacalność eksportu, ale jednocześnie obniża opłacalność importu.

Day trading System – zestaw narzędzi wykorzystywanych przez Day-tradera do podejmowania decyzji odnośnie zakupu/sprzedaży waluty na rynku.

Dźwignia walutowa – mechanizm pozwalający na inwestowanie dużych kwot pieniężnych, nawet gdy inwestor ich nie posiada. Inwestor deponuje na platformie określone środki i wybiera dźwignię, z jaką chce je inwestować. Przykładowo dźwignia 1:300 – oznacza, że wpłacając 100 PLN, gra na giełdzie sumą 30.000 PLN i z tego czerpie zyski, ale także od takiej kwoty może ponieść straty.

Główne pary walut – cztery pary walut, którymi inwestorzy najchętniej handlują – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD oraz USD/CHF.

Lot to standardowa jednostka, która określa wolumen transakcji na rynku Forex. Jest minimalną wartością podlegającą wymianie handlowej w każdym instrumencie.

Pipsy – oznaczają różnicę między ceną zakupu i ceną sprzedaży waluty. Jeden pip to jedna setna jednego procenta.

Rynek byka – oznacza hossę, czyli długofalowy wzrost kursów na giełdach, odnosi się zarówno do giełd papierów wartościowych, jak i giełdy walutowej. Byk oznacza na giełdzie wzrost.

Rynek niedźwiedzia – oznacza bessę, czyli długofalowy spadek kursów na giełdach, odnosi się zarówno do giełd papierów wartościowych, jak i giełdy walutowej. Przeciwieństwo to rynek byka.

Spread – różnica między ceną zakupu / Ask a ceną sprzedaży / Bid waluty, jest to zarobek inwestora. Różnica określona jest za pomocą pipsów.

Sztywny kurs walutowy – kurs walutowy ustalany odgórnie przez rząd lub bank centralny. Sztywny kurs zapewnia stabilność eksportu i importu.

Trendy – kierunki zmian wartości waluty:

  1. Trend podstawowy – trwa kilkanaście-kilkadziesiąt dni,
  2. Trend boczny – trwa kilka-kilkanaście dni,
  3. Trend pierwotny – trwa nawet kilka lat,
  4. Trend wtórny – trwa kilka-kilkanaście miesięcy.

Waluta bazowa – waluty na forexie występują w parach, waluta bazowa oznacza zawsze pierwszą walutę w parze.

Zlecenie z limitem ceny – zlecenie aktywowany w przypadku, gdy cena waluty osiągnie określony poziom.

Zmienny kurs walutowy – kurs walutowy, którego wielkość kształtuje się na podstawie sił popytu i sprzedaży na rynku ogólnoświatowym.

Słownik forex będzie regularnie aktualizowany tak, żeby użytkownicy serwisu mieli dostęp do aktualnych danych.

Reklama